Bina Kolon Tesisat Uygulamaları

Gaz borularının servis edildikleri servis kutularından alınıp binaların içinden daire kapılarına kadar götürüldükleri tesisata kolon tesisatı denir. Kolon tesisatları çelik borularla kaynaklı bir şekilde yapılmaktadır.